Polityka prywatności


Z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określane popularnie jako „RODO”.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez: JMS-DORADCY Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej: jms-doradcy.pl a w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz poprzez kontakt mailowy pod adresami w domenie @jms-doradcy zwanymi poniżej e-mailem kontaktowym.

Czym są dane osobowe ?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są między innymi Twój adres IP, adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, numer NIP, numer dowodu osobistego. Dane osobowe mogą też być zapisywane w plikach cookies.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
JMS-DORADCY Sp. z o.o.
ul. Matejki 11, 80-232 Gdańsk
tel. +48 693 110 477
Email: biuro@jms-doradcy.pl
NIP 5833091213 ; REGON 220945693 ; KRS 0000347451

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora może wystąpić w następujących sytuacjach i mieć poniższe podstawy prawne: Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym lub e-mailu kontaktowym celem uzyskania informacji na temat oferowanych usług i/lub towarów. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym lub e-mailu kontaktowym, celem zawarcia umowy, wykonania tejże oraz ustaleń podczas jej trwania. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym lub e-mailu kontaktowym, celem wystawienia faktury za wykonaną usługę i/lub oferowane towary. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania.

Przekazywanie danych

Twoje dane mogą być również przetwarzane przez inne podmioty (zwane naszymi Partnerami), to jest: HOME.pl, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, Regon: 811158242 Przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez zawarte z podmiotami umowy.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez moją firmę i naszych partnerów:
Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.
Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.
Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

W przypadku pytań dotyczących tej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt:

JMS-DORADCY Sp. z o.o.
ul. Matejki 11, 80-232 Gdańsk
tel. +48 693 110 477
Email: biuro@jms-doradcy.pl