Optymalizacja kosztów energii oraz mediów


Nasze podejście do redukcji Twoich kosztów:

Koszty związane z dostarczeniem mediów potrafią być istotną pozycją w rachunku wyników – szczególnie w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych. JMS-DORADCY wspiera swoich Klientów w obniżeniu tych kosztów. W drodze analizy opracowujemy zestaw działań, które skutkować będą niższym niż dotychczas kosztem mediów. Działania te nie muszą oznaczać konieczności przeprowadzenia inwestycji – najprostsze proponowane przez nas rozwiązania wiążą się z negocjacją cen mediów z dostawcami (istniejącym i potencjalnymi), a także z lepszym dopasowaniem przyjętych taryf (w przypadku energii elektrycznej). Dalsze rozwiązania wiążą się już z poniesieniem mniejszych lub większych nakładów inwestycyjnych i mogą obejmować różnego rodzaju rozwiązania, od wymiany niektórych urządzeń/części wyposażenia (na bardziej energooszczędne), zmiany rodzaju ogrzewania (np. montaż nowoczesnego pieca zasilanego biomasą albo montaż paneli fotowoltaicznych), poprzez działania termomodernizacyjne, aż po zmiany w procesie produkcyjnym i wdrożenie systemów zarządzania zużyciem poszczególnych mediów.

Pomagamy wdrożyć następujące działania:

1. Renegocjacja warunków umowy na energię elektryczną, gaz i ciepło bądź zmiana dostawcy

Na rynku istnieje ponad 100 sprzedawców energii elektrycznej. Porównanie oferty na sprzedaż energii musi zostać przeprowadzone w oparciu o wiele czynników, ponieważ sama energia elektryczna posiada kilka składowych jej kosztu. Pomagamy szybko i skutecznie prowadzić negocjacje nowych stawek energii oraz możemy prowadzić negocjacje w Twoim imienu.

2. Obniżenie kosztu energii elektrycznej

Oferujemy pomoc zarówno w zakresie diagnozy wysokiego kosztu energii jak i renegocjacji umowy na jej dostawę.

3. Obniżenie kosztu ogrzewania

Oferujemy pomoc zarówno w zakresie diagnozy wysokiego kosztu ogrzewania jak i renegocjacji umowy na jego dostawę zarówno jeśli chodzi o dostawę ciepła z sieci, bądź paliwa potrzebnego do ogrzewania.

4. Obniżenie kosztu mediów

Szybko i skutecznie analizujemy składowe kosztu Twoich mediów oraz pomagamy wdrożyć działania prowadzące do finalnego obniżenia ich kosztów.

5. Pozyskanie środków zewnętrznych

Wspieramy naszych Klientów nie tylko w określeniu katalogu działań, które należy powziąć w celu obniżenia kosztów mediów – pomagamy również w pozyskaniu finansowania dla niezbędnych inwestycji, w najbardziej korzystny dla Klienta sposób (od dotacji, przez pożyczki z dopłatami aż po kredyty udzielane przez banki komercyjne).

Działamy na terenie całego kraju.
Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci darmowy plan przeprowadzenia Twojej optymalizacji.

Kontakt

Do pobrania:

1. Przykładowe raporty

  • Przykład raportu optymalizacji zużycia energii
  • Prezentacja - optymalizacja kosztów energii elektrycznej
  • 2. Referencje

  • Opera Leśna w Sopocie
  • Hipodrom Sopot