Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego


JMS-DORADCY wspiera swoich klientów w procesie pozyskiwania funduszy na realizację zamierzonych inwestycji – w formie różnego rodzaju dotacji, kredytów i pożyczek. Już na etapie analizy zastanawiamy się, czy dany projekt mógłby zostać dofinansowany ze środków unijnych. Na bieżąco śledzimy ogłoszenia o konkursach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, czy też organizowanych przez NFOŚiGW. Pozyskujemy również dofinansowania z ZUS. Przygotowujemy dokumentację niezbędną do złożenia aplikacji konkursowej, w tym takie dokumenty jak:

 • wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej
 • studiów wykonalności / biznesplanów
 • dokumentów dotyczących oddziaływania projektu na środowisko
 • dokumentów dotyczących zakresu rzeczowego realizacji inwestycji (w tym dokumentacji technicznej)
 • Posiadamy również doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania w postaci kredytu bankowego. Pośredniczymy w rozmowach z bankami i kompletujemy niezbędną dokumentację kredytową.

  Działamy na terenie całego kraju.
  Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci darmowy plan finansowania zewnętrznego dla Twojego obiektu.

  Kontakt