Audyty energetyczne, termodernizacyjne i przedsiębiorstwa


Realizujemy następujące zlecenia:

 • Audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw zgodny z „Ustawą o efektywności energetycznej” z 20 maja 2016
 • Audyty energetyczne budynków dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., jako załącznik do wniosku o finansowanie inwestycji w ramach programu „System zielonych inwestycji” (GIS – Green Investment Scheme), do WFOŚiGW, banków oraz instytucji finansujących
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej (tzw. certyfikat energetyczny) dla wszystkich rodzajów budynków
 • Projektowane charakterystyki energetyczne dla wszystkich rodzajów budynków wraz z analizą
 • Termowizja w budownictwie, energetyce, ciepłownictwie i przemyśle
 • Audyt efektywności energetycznej i inne – białe certyfikaty, kogeneracja, trójgeneracja – audyty przemysłowe
 • Analiza porównawcza dla co najmniej dwóch systemów zaopatrzenia budynku w energię np. systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub hybrydowego zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2012 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”.
 • Świadectwo energetyczne (tzw. certyfikat energetyczny) na potrzeby ekologicznych kredytów hipotecznych
 • Przygotowywanie wniosku na zmniejszenie zamówionej mocy cieplnej w postaci audytu
 • Sporządzanie wniosków do instytucji finansującej (bank, NFOŚiGW, WFOŚiGW i inne) w ramach działania termomodernizacyjnego
 • Inwentaryzacja budynków wykonywana w związku z audytem energetycznym.
 • Audyty oświetleniowe
 • Rysunki techniczne
 • Dokumentacja techniczna do audytu
 • Ile kosztuje audyt:

 • Wycena projektu wraz z przedstawieniem planu audytu jest całkowicie darmowa
 • Cena audytu jest zależna od jego zakresu. Czynniki wpływające na koszt audytu to: rozmiar audytowanego obiektu oraz cel audytu
 • Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci darmowy plan przeprowadzenia Twojego audytu.

  Kontakt